September 9, 2007

Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia

Hari ini pada 9hb sept 2007 bertempat di Hotel Armada Petaling Jaya NKF atau Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia telah mengada kan satu forum bertajuk"PERANAN,BANTUAN KEWANGAN DAN PELUANG PEKERJAAN AGENSI-AGENSI BAGI PESAKIT BUAH PINGGANG"forum ini telah menarik ramai peserta yang terdiri dari pesakit serta kaki tangan pusat dialisis seluruh lembah kelang yang dianggarkan melebihi dari 350 orang bermula dari jam 8 am lagi peserta telah mula mendaftarkan diri masing-masing.

Forum ini telah dipengerusikan oleh 3 orang pengerusi yang mengendalikan forum ini secara berperingkat.Peringkat pertama ia telah di pengerusikan oleh Dr.K.Sivashanker iaitu Pengurus Program Perubatan NKF.Panel pertama pada pagi itu yang bermula jam 8.30 am telah menjemput Pn.Leela Ramadas Ketua Penolong Setiausaha Kanan,KMM yang membentang kan tajuk Peranan dan Bantuan Subsidi Kementerian Kesihatan Malaysia.Pn.Leela telah menerangkan pada semua peserta bahawa KMM juga memainkan peranan mereka dengan memberi bantuan kewangan pada mereka yang benar tak mampu untuk menanggung kos dialisis sebanyak rm50 setiap kali rawatan dialisis yang diusahakan oleh pihak NGO serata malaysia,dan bantuan ini adalah cuma pada mereka yang melakukan dialisis pada pusat yang dijalankan oleh beberapa pertubuhan NGO dan selain dari rawatan dialisis KMM juga membantu pada mereka yang mendapat rawatan di hospital kerajaan,dan pada mereka yang menjalankan rawatan di pusat dialisis persendirian bantuan tidak akan diberi.Pn.Leela juga ada menerangkan bahawa permohonan untuk mendapat bantuan dari KMM telah dipercepatkan sehingga 2 minggu agar bantuan dapat disalurka pada yang memerlukan dengan segera.

Forum kali ke 5 ini telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dr.S S Gill, Pengerusi Lembaga Pengurus NKF yang banyak menekankan betapa pentingnya kerajaan membantu pesakit buah pinggang ini yang akan bertambah dari masa ke semasa dengan mengalakkan ahli parlimen membuat ususl pada kerajaan agar rawatan dialisis diberikan percuma pada masa akan datang.

Selepas minum pagi jam 10am hingga 10.30 am forum bersambung kembali dan kali ini ia dipengerusikan oleh En.Na Lai Chun,Pengurus Kanan Dialisis NKF.Kini giliran dari JKMM pula yang akan memberikan ceramah dengan tajuk peranan dan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia yang disampaikan oleh Pn.Norhafizah bt.Ahmad seorang Penolong Kanan,Bahagian Pembanguanan Sosioekonomi dan Bantuan JKMM.Pn.Norhafizah juga menerangkan yang JKMM juga telah memaikkan peranan dan tanggungjawab terhadap masyarakat dengan memberi bantuan kerajaan dengan berbagai kategori termasuk dari bantuan kerajaan negeri dan pusat dengan syarat setiap permohonan yang akan diberi bantuan pada sementara waktu di iskan dengan betul dan tepat agar siasatan dan urusan dapat dilakukan dengan segera.Selama 45 minit Pn.Norhafizah telah menerangkan tanggungjawab JKMM pada setiap masyarakat yang memerlukan bantuan.

Giliran dari YKN, Yayasan Kebajikan Negara menyusul dengan penceramah oleh Cik Aida bt. Abdul Jalil seorang pegawai Eksekutif Unit Perundangan dan Khidmat Nasihat YKN serta dibantu oleh 2 rakan beliau.YKN bertujuan membantu masyarakat dengan berbagai cara yang bertepatan dengan logo YKN bermaksud "caring".Bantuan-bantuan ini terdiri dari bantuan perubatan,bantuan khidmat sosial,bantuan pendidikan,bantuan bencana alam,bantuan pada pertubuhan NGO dan bantuan prihatin.YKN juga telah membina rumah YKN dialisis yang bercirikan suasana rumah sendiri yang nyaman,bersih serta selamat,YKN juga telah membina anjung kasih tempat penginapan sementara kepda anggota keluarga yang sedang menerima rawatan di hospital kerajaan,menyediakan pusat pengajian ilmiah kepada golongan emas,serta one stop centre bagi rawatan kanak-kanak dan remaja yang bermasallah mental dan projek usahasama pusat pemulihan dalam komuniti.Seperti yang lain juga YKN juga memerlukan setiap permohonan mestilah diisi dengan betul dan tepat dan akan dikaji semula setiap 6 bulan dan setahun.

Sebelum berhenti rehat makan tengahari dari jam 12.30 hingga 2.00pm En.Sivabalan wakil dari Kumpulan Sokongan Pesakit telah memberikan sedikit ucapan beliau bagaimana setiap pesakit harus bersama-sama berjuang agar pesakit buah pinggang ini mendapat bantuan yang sewajarnya serta meminta agar pesakit buah pinggang ini dikategorikan sebagai orang kurang upaya OKU,agar pesakit ini mendapat bantuan yang sewajarnya.

Selepas rehat,forum bersambung kembali dengan giliran En.Tan Chor Seong menjadi pengerusi,En.Tan adalah seorang pengurus dialisis NKF.Giliran En.Md Hatta bin Md Jauhar dari Jabatan Tenaga Rakyat menyampaikan ceramah beliau dengan tugas dan peranan Jabatan Tenaga Rakyat dalam membantu mencari dan menyediakan pekerjaan pada masyarakat yang memerlukan bantuan serta undang-undang pekerjaan yang harus majikan patuhi termasuklah pada mereka yang sakit seperti pesakit buah pinggang serta penyakit lain. Beliau juga menasihatkan orang ramai agar berhubung dengan Jabatan Tenaga Rakyat sekira berlakunya masallah antara majikan dengan para pekerja agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan betul.

Dari PERKESO Dr.Ahmad Kamal bin Mohamad Nor telah menerang dengan panjang lebar tentang tugas dan fungsi PERKESO yang menyata kan sebenarnya yang bantuan pada pesakit buah pinggang tidak termasuk dalam skim PERKESO,PERKESO cuma membantu agar beban pesakit buag pinggang dapat dikurangkan dengan membantu sebahagian dari beban pesakit dan meminta orang ramai jangan terlalu meminta sakit dan mengalakkan mengamal kan hidup sihat,walau pun ia adalah sebahagian hak pekerja,khuatir akan berlaku dimana kewangan pada masa akan datang menjadi kurang maka ada cadangan agar potongan socso perlu dinaikkan agar dapat menampung perbelanjaan pada masa akan datang.Dr.Ahmad juga menerangkan bahawa pada tahun lepas pendapatan dari pencarum seluruh negara adalah sebanyak rm 1.5 billion dan perbelanjaan pengurusan serta bantuan pada sebilangan pesakit yang mendapat bantuan dan lain-lain adalah hampir rm 1 billion,Perkeso juga memainkan peranan dan tanggung jawab terhadap Masyarakat dengan mendermakan lebih kurang 189 buah mesin dialisis pada badan-badan ngo termasuklah NKF.Dalam banyak panel penceramah Dr.Ahmad merupaka panel yang banyak mendapat pertanyaan dari peserta dan ia juga mendapat banyak pertanyaan dalam seisi soal dan jawab yang dilakukan sebelum forum ini menutup tirainya.Sebelum berakhirnya forum ini selaku pengerusi forum Dr. K.Sivashanker telah meminta peserta dapat memberikan idea yang baru berkenaan tajuk yang perlu dibentang pada masa akan datang dan meminta pada mereka yang mempunyai idea agar dapat menghubungi mereka pada bila-bila masa.Program bersurai setelah semua peserta menjamu selera dengan minum petang jam 4.30 petang.Sebelum bersurai penganjur NKF telah mengucapkan ribuan terima kasih pada semua peserta kerana sambutan yang ramai dan bersama-sama sehingga selesai
.

No comments: